Vil du have råd til at bo i Hovedstaden i fremtiden?

Det bliver stadig dyrere at bosætte sig i Hovedstadsområdet. Som almindelig lønmodtager som f.eks. sygeplejerske eller politiassistent skal du et godt stykke udenfor København for at få råd til at bo i en ejerbolig. Vil det kun være direktører, departementschefer og selvstændige erhvervsdrivende som i fremtiden vil have råd til at bo i Hovedstadsområdet?

Næsten hver uge kan du læse i avisen eller på nettet, at boligpriserne er steget markant især i Hovedstadsområdet og i de store byer i Danmark som Aalborg, Århus og Odense. Omvendt falder priserne på ejerboliger, når du bevæger dig udenfor de større byer, især i de områder vi kalder udkants Danmark falder priserne eller i bedste fald ligger de status quo.

Seneste kunne du i en analyse foretaget af DR Nyhederne i samarbejde med boligsiden.dk i juli måned i år læse, at der er en voldsom geografisk forskel på huspriserne i Danmark. Hovedstadsområdet har oplevet en 3-dobling af prisen i perioden fra 1992 – 2015, mens andre dele af Danmark har oplevet et direkte fald i huspriserne.

F.eks. er huse i den billigste tredjedel i København steget med 224% siden 1992 (og der er korrigeret for inflation!), hvorimod huspriserne tilsvarende i Lolland kommune er faldet med hele 49%. Og flere andre eksempler kan findes, som tegner det samme billede.

Der er altså på de godt 23 år sket en kolossal skævvridning af boligpriserne, som er begrundet i forskellen i by- og erhvervsudviklingen i de enkelte byer og områder. Den kraftigste vækst i job og befolkning er sket bl.a. i Hovedstadsområdet og de øvrige 3 storbyer i Danmark, hvorimod der tilsvarende er sket en fraflytning af både arbejdspladser og beboere i f.eks. store dele af Lolland Kommune.

Så lidt forenklet sagt kan man forestille sig, at fortsætter denne udvikling, så vil der kun blive plads til folk med gode solide indkomster (mere end 600.000 kr. om året), hvorimod folk med lidt mere almindelige indkomster som f.eks. politibetjente, pædagoger, lærere, SOSU-assistenter m.fl. meget vanskeligt vil have råd til at købe ejerbolig i nærheden af København eller i én af de andre 3 store byer i Danmark.

Det betyder, at det kun vil være akademikere, direktører og selvstændige med en god solid forretning som vil få råd til at bo i byerne. Er det rimeligt og vil denne skævvridning fortsætte ud i al fremtid?

Hvordan vil udvikling gå i fremtiden?

Det er selvfølgelig svært at sige noget præcist om, hvordan udvikling vil gå i fremtiden. Men der er nok ingen tvivl om at uden en aktiv erhvervsindsats fra stat, regioner og kommuner, så vil denne udvikling fortsætte.  Det helt afgørende element der skal til for at vende udviklingen, er at der udenfor byerne bliver skabt flere arbejdspladser, som gør at det bliver mere attraktivt at flytte udenfor hovedstaden.

Staten har gjort noget for at fremme denne udvikling ved at beslutte at flytte godt 3.900 offentlige arbejdspladser ud af København og til forskellige dele af landet. Om det er nok til at vende udviklingen kan der nok sættes spørgsmålstegn ved.

Det kan være en hjælp til at få flere private virksomheder til også at overveje at placere sig udenfor de 4 storbyer i Danmark og på den måde sætte en proces i gang, som kan skabe den fornødne jobskabelse og befolkningsvækst der skal til for også at påvirke huspriserne i opadgående retning.

Tilbage til blogoversigten

0 kommentar(er)

Kom gerne med din kommentar