Forældrekøb – er det det rigtige for jer?

Mange studerende kommer igen i år til at stå og mangle et sted at bo lige før studiestart. Skal du som ung få dine forældre til hjælpe dig med at finde et sted at bo ved at foretage et forældrekøb nu?

Eller er det en bedre løsning at gå efter et studieværelse eller en udlejningslejlighed, og så hellere støtte dit barn økonomisk?

Mange tusinde studerende mangler hvert år et sted at bo i forbindelse med deres studiestart. Det er vigtigt for den unge at få en god studiestart. Og en af forudsætningerne for det er, at den unge har et sted at bo som ligger ikke alt for langt fra den uddannelsesinstitution, som han eller hun har været så heldig og komme ind på.

Men som de fleste ved, så er efterspørgslen på udlejningsmarkedet meget større end udbuddet især på lejligheder eller værelser, som er til at betale for den studerende med blot en SU måske suppleret med en ekstra indtægt fra et studiejob.

Som forældre til én af de mere end 66.000 studerende, som starter på en videregående uddannelse efter sommerferien kan alternativet til en lejelejlighed eller et lejet værelse være, at investere i en ejerlejlighed til ens søn eller datter, som lillebror eller lillesøster måske også kan få gavn af efterfølgende. Men er det en fornuftig økonomisk løsning og hvad skal man som forældre være opmærksom på, hvis der er luft i økonomien til at foretage en sådan investering.

I stedet for at bruge pengene på et sommerhus, så kan det være en tanke værd hellere at sætte pengene i en ejerlejlighed og på den måde både hjælpe sine børn samtidigt med at man har mulighed for at score gevinsten ved et fremtidigt salg på grund af ejendomsværdistigningerne, der især er set i de større byer og København/Århus.

Lad os starte med fordelene ved forældrekøb:

  • Din søn eller datter får et sted at bo.
  • Din søn eller datter kan bo til en husleje, der er til at betale. Som lejer kan barnet søge boligsikring.
  • Hvis du har investeret i en større lejlighed, kan din søn eller datter med fordel udleje et værelse til en studiekammerat.
  • Afhængigt af prisudviklingen på ejerboliger kan et forældrekøb være en god investering.

Men der er også en bagside, som kan tale imod at investere i en ejerlejlighed til dine børn:

  • Du giver afkald på en del af jeres privatøkonomiske råderum.
  • Forældrekøbet kan i sidste ende give et økonomisk tab, da boligpriserne kan stagnere eller falde.
  • Du skal udarbejde et regnskab for din “udlejningsvirksomhed”.
  • Du kan få behov for rådgivning om valg af beskatningsform.
  • Når du sælger lejligheden, er værdistigningen skattepligtig, fordi du ikke selv har boet i lejligheden.
  • Det kræver en god økonomi eller høj friværdi at have råd til forældrekøb.

Selvom fordelene synes mindre end ulemperne, så kan det sagtens være en god idé for jer at gøre et forældrekøb. Men før du kaster dig ud i et forældrekøb, så er en god idé at få jer en snak med jeres bankrådgiver, en medarbejder fra den realkreditinstitution I har lån i huset hos i dag eller en advokat.

Skulle konklusionen herefter blive, at forældrekøb nok ikke er den rigtige løsning for jer, hvad er så alternativet? Findes der alternativer til forældrekøbet. Svaret er – jo selvfølgelig gør der det.

Alternativet til forældrekøb kan være et forældrelån. Du låner som forældre penge til dit barn, så din søn eller din datter i stedet selv bliver ejer af ejendommen. Et sådan lån kan etableres rente- og/eller afdragsfrit uden skattemæssige konsekvenser for hverken dit barn eller du som forældre. Det er særligt et relevant alternativ i de tilfælde, hvor en ejerforenings eller andelsboligforenings vedtægter forbyder udleje/fremleje.

Til sidst kunne man som forældre også overveje at give sit barn en månedlig økonomisk støtte til huslejen og andre leveomkostninger på op til 57.800 kr. om året uden at skulle betale skat.

Overvej også at gå på jagt efter en lejelejlighed eller et studieværelse lidt udenfor København og Århus, hvor chancerne for at finde et sted at bo alt andet lige er større end inde på brokvartererne. Derfor kan det være en god idé at kontakte de enkelte boligselskaber og se hvor de har lejelejligheder som ligger lidt udenfor byen.

Du kan også hente råd fra følgende hjemmesider:

Tilbage til blogoversigten

0 kommentar(er)

Kom gerne med din kommentar